Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
4 framtidsscenarier for Oppland

4 framtidsscenarier for Oppland

(24.1.2018) Telemarksforskning har på oppdrag fra Oppland fylkeskommune utarbeidet 4 framtidsscenarier som grunnlag for fornyelsen av fylkeskommunens regionale planverk. Les mer

Valgets kval for Kongsvingerregionen - Innlandet eller Viken?

Valgets kval for Kongsvingerregionen - Innlandet eller Viken?

(12.1.2018) Kongsvingerregionen står overfor et veivalg i forbindelse med regionreformen: Viken eller Innlandet? I en ny utredning fra Telemarksforsking anbefaler vi at Kongsvingerregionen å velge Innlandsalternativet. Forutsetningene for politisk innflytelse, næringsstrukturen og utfordringer knyttet til befolkningsutviklingen er blant argumentene for å forbli en del av Innlandet. Les mer

Klart flertall for Høyanger

Klart flertall for Høyanger

(12.1.2018) En innbyggerundersøkelse blant innbyggere i Nesse skolekrets i Balestrand, viser at et stort flertall ønsker å bli en del av Høyanger kommune. Undersøkelsen er gjennomført av Telemarksforsking i samarbeid med Norstat på oppdrag fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Les mer