Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Skal evaluere sykkelsatsinga i Trysil

Skal evaluere sykkelsatsinga i Trysil

(7.12.2018) Føremålet med prosjektet er å evaluere effekten satsinga Trysil Bike Arena har hatt på særleg reiselivet i Trysil, men også på lokalsamfunnsutvikling. Les mer

Nytt økonomistyringsverktøy for kommuner og fylkeskommuner

Nytt økonomistyringsverktøy for kommuner og fylkeskommuner

(6.12.2018) Vi introduserer et nytt verktøy for beregne økonomiske nøkkeltall til den økonomiske styringen av kommunen. Dette gjør det lettere for kommunene å oppfylle de nye kravene i kommuneloven om finansielle måltall vedtatt av kommunestyret. Les mer

Nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen

Nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen

(27.11.2018) Telemarksforsking skal på oppdrag fra Bergen kommune utrede hvordan Sentralbadet kan bli et solid, bærekraftig scenekunsthus. Les mer