Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Ny rapport om organisering og kvalitet i skolekonserter

Ny rapport om organisering og kvalitet i skolekonserter

(14.3.2018) Ansvaret for skolekonserttilbudet til skoleelever i Norge har tradisjonelt vært delt mellom fylkeskommunene og det nå nedlagte Rikskonsertene. Hva skjer med skolekonserttilbudet når ansvaret legges helt over på fylkeskommunene? Les mer

Ny bok av Knut Vareide: Hvorfor vokser steder?

Ny bok av Knut Vareide: Hvorfor vokser steder?

(7.3.2018) Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom økt attraktivitet.

Les mer

Urban Living Labs: en metode for involvering og samskaping i kommuner

Urban Living Labs: en metode for involvering og samskaping i kommuner

(6.3.2018) De første workshopene i FORKOMMUNE-prosjektet er gjennomført: i Træna og i Bodø. Neste for tur er Oslo Hovinbyen i samarbeid med Pådriv/SoCentral. Telemarksforsking er forskningspartner i utvikling av nye, innovative arenaer for samarbeid og samskaping. Les mer