Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Nyttige sammenslåingserfaringer fra Trøndelag

Nyttige sammenslåingserfaringer fra Trøndelag

(19.10.2018) Trøndelag ble nytt fylke fra 1.1.2018, og erfaringene fra sammenslåingsprosessen vil være til nytte for andre fylker som nå er i tilsvarende prosesser. Les mer

Ny rapport: Suksessrike distriktskommuner anno 2018

Ny rapport: Suksessrike distriktskommuner anno 2018

(16.10.2018) I 2012 undersøkte vi 15 suksessrike distriktskommuner. Hva har skjedd med disse kommunene siden da, hva har endret seg i de ytre faktorene og hva kjennetegner kommunene som har blitt attraktive siden sist? Les mer

Kulturrikets tilstand 2018

Kulturrikets tilstand 2018

(11.9.2018) Onsdag 24. oktober arrangerer Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge den tiende utgaven av konferansen Kulturrikets tilstand. Årets tema er «Regionalisering av kulturpolitikken». Les mer