Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Estetikk og politikk

Estetikk og politikk

Telemarksforsking inviterer til sluttseminar for forskningsprosjektet The Relational Politics of Aesthetics på Kunsthøgskolen i Oslo, 22. november.

13.11.2017

Forskningsprosjektet The Relational Politics of Aesthetics er har undersøkt forholdet mellom estetikk og politikk, gjennom å studere eksempler på hvordan kulturpolitikken har fungert som tolk, megler og relasjonsterapeut for dette forholdet. I prosjektet har vi sett på kulturpolitikken som et bindeledd mellom det estetiske og politiske, som en gren av politikken som har som hovedansvar å legge til rette for hvordan kunsten kan spille en rolle for et samfunn, og for utvikling av både samfunnet og de menneskene som befolker det. Prosjektet har vært finansiert av forskningsprogrammet SAMKUL fra Norges Forskningsråd.

Det overordnede spørsmålet i prosjektet har vært: How are the relations between aesthetical practice and societal development inferred and negotiated through cultural policy?

Denne problemstillingen har vært operasjonalisert i fem ulike casestudier og delprosjekter: 1) Om de svenske Rikskonserter og de norske Rikskonsertene. Kulturpolitikk og estetisk praksis. 2) Om Kulturrådets musikkpolitikk mellom 1965 og 2015. 3) Om musikkutdanning for barn i Norge og England. 4) Om forholdet mellom kunnskapsutvikling og politikkutvikling på kulturområdet. 5) Om bruk av kultur i norsk utenrikspolitikk. (PhD-prosjekt)

Deltagerne i prosjektet har vært Erling Bjurström fra Linköpings Universitet, Jane Woddis fra University of Warwick, Egil Bjørnsen og Ann Christin Nilsen fra Agderforskning, og Ola K. Berge, Per Mangset, Heidi Stavrum og Ole Marius Hylland fra Telemarksforsking.

Formålet med seminaret er å bruke noen av resultatene fra prosjektet til å åpne en diskusjon med inviterte faglige aktører fra områder som de ulike prosjektene har konsentrert seg om – estetikk, kunnskapsutvikling, utenrikspolitikk, musikkundervisning og musikkpolitikk.

Seminaret arrangeres ved Kunsthøgskolen i Oslo, i Auditoriet. Adresse: Fossveien 24, Oslo
Det blir enkel servering. Påmelding innen fredag 17. november, på epost til hylland@tmforsk.no

 Programmet kan leses her.