Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved Telemarksforsking for øyeblikket.

Men det kan fort endre seg. Vi har for tida mange spennande prosjekt på gang og fleire er under planlegging. Vi ser derfor stadig etter dyktige forskarar, både erfarne og nyutdanna, innan alle fagområda.

Så dersom du kunne tenke deg å vere med i eit tverrfagleg, nyskapande og truverdig forskingsmiljø, send CV`en din til direktør Karl Gunnar Sanda.