Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunstnere i Aust-Agder

 

Rapporten gir et oversiktsbilde over kunstnere i Aust-Agder basert på tilgjengelig statistikk.