Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Vestfold 2018

Næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier