Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Å samle er å velge

Avhending i teori og praksis - en statusrapport


Denne artikkelen gir en statusrapport om avhending i den norske museumssektoren. Avhending blir analysert som et relevant tema for både den generelle legitimeringen av museene som institusjoner, så vel som et viktig tema for en bærekraftig samlingsforvaltning. Artikkelen argumenterer for at en gjennomtenkt og godt fundert  tilnærming til avhending er en potensiell nøkkel til en bærekraftig utvikling av museenes epistemologi på den ene siden og en bærekraftig samlingsforvaltning på den andre. Etter en innledende diskusjon om det teoretiske, etiske og juridiske grunnlaget for avhending og en presentasjon av internasjonale eksempler avhendingspraksis, presenterer artikkelen resultatene fra en undersøkelse om avhending blant norske museer.

Artikkelen kan lastes og leses her.