Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for E39-regionen

Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane


I rapporten er utviklingen i E39-regionen beskrevet og analysert med hensyn til bosetting, arbeidsplasser, næringsutvikling og attraktivitet.  Regionen består av åtte kommuner som er definert fra oppdragsgiver.  Det er Gulen, Høyanger, Gaular, Naustdal, Førde, Jølster, Gloppen og Eid kommune, alle lokalisert til Sogn og Fjordane.