Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Regional utvikling
Kartlegging av sykkelsatsing i bedriftsnettverk i Telemark
Evaluering av sykkelsatsinga i Trysil
Strategiprosess Visit Telemark
Scenarier for samfunnsutvikling i Nye Stavanger
Forstudie: Mat og reiseliv som strategisk satsing i Fjellnettverket
Planprogram Drangedal
Partnarskapskonferanse Telemark
Bistand til gjennomføring av survey for Akademiet for yngre forskere
Suksessrike distriktskommuner anno 2018
Regionale analyser 2018
Masterplan Rjukan-Notodden industriarv
Bistand til ny samfunnsplan i Drangedal
Kompetansemekling i Buskerud 2018
Nettverk for forskningsbasert planlegging
Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner
Konseptutvikling kulturandelsgard
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs (ULL) som samhandlings- og innovasjonsplattform
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor
Bioøkonomi - nyttiggjøring av pressrest fra produksjon av eplejuice
FORREGION Telemark (pilar 1)
Byregionprogram Notodden fase 2
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder