Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Prosjekt under arbeid

Kulturforsking
Norsk kulturindeks 2018
Analyse av bruk, driftsmodell og driftsbudsjett for Sentralbadet som scenekunsthus
Pilotprosjekt for verdensarv og forskning
Evaluering av Duodjeinstituhtta
Effekter av teaterforestilling
Kulturrikets tilstand 2018
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Museumsforskning Møre og Romsdal
H2020 - Sustainable development of creative labor
Utredning om konsertarrangører
Musikk i Hedmark og Oppland
Norsk kulturindeks 2017
Norsk idrettsindeks
Undersøkelse av sosioøkonomiske barrierer for korpsdeltagelse
Mentoring, nettverk og samlokalisering
Compendium of Cultural policies and trends i Europe
Access to culture
Kultur for å delta