Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Attraktivitet i Sverige og Norge

 

Vi jobber med attraktivitet i Hedmark og Dalarna 

 

Telemarksforsking jobber sammen med Grensekomiteen i Hedmark og Dalarna om et attraktivitetsprosjekt.

Vi utarbeider regionale analyser for Vansbro, Säter og Smedjebacken kommune i Dalarna, og for Rendalen og Trysil kommune i Hedmark.

I tillegg har vi hatt en prosess i hver av kommunene, der kommunenes målsettinger med hensyn til befolknings- og arbeidsplassutvikling har stått sentralt.

Vi vil fortsette prosessarbeidet i løpet av inneværende år og i 2015.

Gjennom arbeidet med Attraktivitetsmodellen har Telemarksforsking videreført analysene til å undersøke scenarier for fremtidig vekst. Kommunene i Sverige er de første som har fått slike fremtidsscenarier av oss.

Det har vært interessant å anvende Attraktivitetsmodellen på svenske data. Vi finner at svenske kommuner deler mange utfordringer norske kommuner er stilt overfor, spesielt med hensyn til befolkningsutvikling.

 

Publikasjoner

Telemarksforsking har skrevet regionale analyser for

Analysene kan lastes ned gratis. 

Analysene for Vansbro, Säter og Smedjebacken inneholder et kapittel om scenarier.

 

Illustrasjon fra en av rapportene

 

Aktivitet i prosjektet så langt

Prosessarbeid i Smedjebacken, Säter og Rendalen, 15-17. september 2014

Knut Vareide og Marit O. Nygaard presenterte de foreløpige analysene for Smedjebacken, Säter og Rendalen. Knut Vareide holdt prosess, der fokuset var kommunenes målsetninger. Kjell Vaagen fra Hedmark fylkeskommune og Camilla Sahlander fra Länsstyrelsen i Dalarna hadde arrangert opplegget for oss, og de var med oss i prosessen.

Grensekomiteen har skrevet om arbeidet i Säter og Smedjebacken. 

Presentasjoner

  

 

 

Grenseløs attraktivitet - 21. agust 2014, Sälen, Sverige

Forskerne Lars Ueland Kobro og Knut Vareide holdt prosess om attraktivitet. Politikere og administrativt ansatte i kommunene var tilstede.

Rundt 50 personer fra Trysil, Rendalen, Vansbro, Säter og Smedjebacken deltok på seminaret. Deltakerne var politikere, tjenestemenn og bedriftsledere fra de fem kommunene. 

Grenseløs attraktivitet

 

Oppstartsmøte, 26. juni 2014 -  Sälen, Sverige

Grensekomiteen har skrevet en nyhet om oppstartsmøtet.

Knut Vareide presenterte foreløpige analyser for de fem kommunene som er med i prosjektet.