Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Siste publiseringer

Flere publiseringer

Aktive prosjekter

Kommunal- og velferdsforsking

Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.

Innenfor kommunefeltet arbeider vi med forskning, utredninger og analyser som ofte har direkte praktisk relevans for kommunesektoren. Flere av forskerne har også arbeidserfaring fra kommunesektoren. Oppdragsgiverne er KS, departementer, direktorater, fylkeskommuner, interkommunale samarbeidsorganer, kommuner og fylkesmannsembeter.

Vi er et ledende forsknings- og utredningsmiljø på kommune-struktur og kommuneøkonomi. Også på feltet finansiering av barnehagedrift er vi en anerkjent og mye brukt utreder og premissleverandør.

Tema vi jobber med