Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kompetansemekling i Buskerud 2019

 

Telemarksforsking bistår bedrifter i reiseliv og kulturnæringar med forskings- og utviklingsprosjekt.